För produktion av rullar

Upprullare för wellpapp

Helautomatiskt – hela vägen till pall

Pivabs helautomatiska upprullare är utvecklade för att medverka som en effektivitetshöjande enhet i din produktion. Någon av de två olika huvudmodellerna kan, med tillhörande optionsprogram, alltid integreras i din befintliga eller planerade produktionslinje för enkelwell, oavsett krav på rulldimensioner, antal banor och produktionskapacitet.

En av de största fördelarna med Pivabs helautomatiska upprullare är den höga produktionshastigheten som uppnås genom helautomatiska rullbyten under drift samt den snabba, enkla omställningen mellan olika rulltyper. Pivabs helautomatiska upprullare ger även en markant förbättrad arbetsmiljö bl.a. genom användarvänlig mjukvara och automatiserade funktioner som eliminerar tunga lyft.

KONTAKT
SFC 2583

Helautomatisk

 • Avklippning i hög hastighet

 • Mindre operatörsberoende med automatiska funktioner

 • Behåller hög hastighet även vid rotation av upprullningsaxel

 • Snabbare orderomställning med automatisk kniv och tejppositionering (Tillval)

Film
Produktblad
SFC 2501

Semiautomatisk

 • Kostnadseffektiv

 • Saxskärningsknivar

 • Banspänningsreglering

 • Kompakt design

Film
Produktblad
SFC 1522

Helautomatisk små rullar

 • Snabb upprullning av små rullar

 • Saxskärningsknivar

 • Banspänningsreglering

 • Exempel: 25 meter rullar – genomsnittshastighet 75m/minut

Film
Produktblad

Tillval

Rull-tipp

Upprullaren kan utrustas med en automatisk rull-tipp som reser rullen upp på en pall.

Automatisk knivpostionering

Med automatisk knivpositionering ökar du effektivitetet i produktionen och sänker omställningstiden mellan olika jobb.

Tejppositionering

Automatisk tejppostitionering är ytterligare ett verktyg för att höja effektiviteten i produktionen och sänka omställningstiderna mellan jobb.

Etikettering

Med etikettskrivare kan du automatiskt märka alla rullar direkt ur maskinen.


Special-lösningar för andra material

Smärgelduk, Gummiduk, Wettexduk

Helautomatisk upprullare Neupack, Polen
Semiautomatisk upprullare Smurfit Sheet Feeding UK

Erfarenhet och förtroende sedan 1996

Pivab har erfarenhet sedan 1996 av design och tillverkning av upprullare för enkelwellsindustrin.

Tillverkad och monterad i Sverige

För att uppnå hög kvalite på våra maskiner, tillverkar vi de flesta mekaniska delarna på Pivab. Vi monterar och testkör alla maskiner i vår fabrik innan de skickas till kund.