Påspack-maskin

Pivab har tagit fram en förpackningsmaskin som packeterar staplar med laminerade produkter.

Maskinen komprimerer produkten och för in den i påsen. Därefter försluts påsen med en svets och restprodukt tas bort. Ut kommer en förseglad påse färdig att levereras till kund. I dagsläget klarar maskinen att hantera maximalt 12 staplar per minut.

Den kan placeras i en produktionslinje eller som ensamstående.

Under störningsfri drift så behöver operatören endast fylla på med nya påsar och tömmer behållare med restprodukter.

Kontakta oss

Tillverkad och monterad i Sverige

För att uppnå hög kvalite på våra maskiner, tillverkar vi de flesta mekaniska delarna på Pivab. Vi monterar och testkör alla maskiner i vår fabrik innan de skickas till kund.