Företaget

DSC01058_4jobbar

PIVAB Machinery AB

PIVAB Machinery AB startade år 1983 sin produktion i Kolmården, Norrköpings kommun. Under årens lopp har konstruktions- och servicearbeten utförts för bl a Statens Järnvägar och Luftfartsverket med dess flygplatser. För de senare utvecklades och tillverkades ett bagagevagnssystem. För SJ konstruerades bl a en uppmärksammad, kombinerad handikapp- och lasthiss.

Snart kom dock kontakterna med pappersindustrin att ge PIVAB nya arbetsområden. Pappersbranschen med behov av rationalisering och förnyelse, sökte nya vägar inför sina nyinvesteringar. PIVAB fick efter förfrågningar olika konstruktionsuppdrag. Främst kom det att bli olika typer av avrullningsställ. Även upprullare, rullskärmaskiner, limmaskiner och förpackningsmaskiner står nu på programmet. Verksamheten bygger på förtroende och samverkan med kunderna, som har sina bestämda visioner och krav. De ska uppfyllas.

Grunden i PIVAB:s affärsidé är just samarbetet med kunden i utvecklingsarbetet kring maskinerna. Ofta är dessa helt unika och anpassade till en speciell produktionsenhet. En kärna av yrkesskickliga tekniker borgar för snabba och säkra lösningar. Arbetet sker i modernaste datamiljö. Korta inkörningsperioder, löpande uppföljning och punktlig service är självklarheter för PIVAB.