Helautomatisk upprullare

Fully automatic Slitter Rewinder Pivab machinery

Pivabs helautomatiska upprullare ger ökad produktivitet och lönsamhet

Effektiv, lönsam produktion är ett prioriterat mål för varje producerande företag. Tillverkare av enkelwell är inga undantag. Oavsett inriktning, eftersträvar man en effektiv, störningsfri produktion och drift, där varje del av anläggningen kan utnyttjas optimalt.

Konventionella upprullare sätter ofta stopp för den ambitionen. De matchar inte wellverkets kapacitet i hastighet, de begränsar storlek på rullen, de kräver dyr och tidsödande manuell hantering och de ger ofta en dålig arbetsmiljö med damm och tunga lyft.

Vi har fokuserat på att eliminera dessa svaga punkter då vi utvecklat Pivabs helautomatiska upprullare.

Main features:

 • Continuos production
  – Dual shafts
  – Maintain speed even while rotating shafts
  – Cut in high speed
 • Uniform high quality
  – Razorblade knives
  – Minimize loops on the bridge with control of single facer speed
  – Less operator dependance with more automatic functions
 • Fast Pivab support with remote connection to our machines
 • Lifting table to support large rolls
 • Razorblade slitting knives, automatic or manual positioning
 • Pivab designed tape units, automatic or manual positioning
  – Tape-rolls can be changed while still rewinding
 • Core feeder, automatic or manual
 • Printer or label applicator alternatives
 • Edge trim
 • Scoring knives
 • Upender – rolls directly on a pallet

adobe-pdf-logo490x610PDF SFC2583

 

”Vi är med dig hela vägen!”

Vi kartlägger och definierar ditt upprullningsbehov. Med detta som grund föreslår vi en lösning baserad på vårt system av standardmoduler. I vårt åtagande ingår leverans, installation, utbildning och hjälp vid igångsättning.

Pivab erbjuder en utvecklad organisation, med god geografisk täckning för snabb, fullödig service, support och reservdelshållning mm.

Helautomatisk – hela vägen till pall

Pivabs helautomatiska upprullare är utvecklade för att medverka som en effektivitetshöjande enhet i din produktion. Någon av de två olika huvudmodellerna kan, med tillhörande optionsprogram, alltid integreras i din befintliga eller planerade produktionslinje för enkelwell, oavsett krav på rulldimensioner, antal banor och produktionskapacitet.

En av de mest uppenbara fördelarna med Pivabs helautomatiska upprullare är den höga produktionshastigheten som uppnås genom helautomatiska rullbyten under drift samt den snabba, enkla omställningen mellan olika rulltyper. Pivabs helautomatiska upprullare ger även en markant förbättrad arbetsmiljö bl.a. genom användarvänlig mjukvara och automatiserade funktioner som eliminerar tunga lyft.

Filmklipp


 

Watch video Rewinder Monowell Germany

Watch video Rewinder Neupack Poland


Watch video Rewinder Frontpack Sweden

Watch video Rewinder Corrupad UK


Watch video Rewinder Wellformat Germany

SV – Upprullare för enkelwell